Síntesi i Processament del So II

Detalls

 • Grau en Música (plans antics). Especialitat Sonologia. Bloc de Tecnologies Aplicades.
 • Dedicació: 45 h lectives (15 sessions de 2 h).
 • Curs: 2011/2012, Segón quadrimestre. Dilluns de 11:00 a 14:00.
 • Professor: Emilia Gómez
 • Idioma: català, material en anglès.

Objectius

 • Ampliar els coneixements sobre els fonaments teòrics de l’àudio digital.
 • Aprofundir en la síntesi digital del so i les tècniques més actuals d’interès musical.
 • Aprofundir en el processament digital del so i les tècniques més actuals utilitzades en la postproducció musical.

Continguts

 • Estat actual i direccions futures en la síntesi sonora.
 • Síntesi amb models espectrals.
 • Analisi i processament del contingut musical.
 • Síntesi amb models físics.

Metodologia

 • Format de les sessions (3 h/setmana): explicacions i propostes d’exercicis teòrics i pràctics.
 • Materials: Programari: Audacity (+plugins), Matlab, SonicVisualizer, PD, Reaktor.

Calendari

Setmana Activitats
01-*-13/02/12  Introducció
02-*-21/02/12  Models espectrals
03-*-27/02/12  Models espectrals
04-*-05/03/12  Models espectrals
05-*-12/03/12  Models espectrals
06-*-19/03/12  Prova I
07-*-26/03/12  Models físics
08-*-09/04/12  Models físics
09-*-16/04/12  Models físics
10-*-23/04/12  Models físics
11-*-07/05/12  Prova II
12-*-14/05/12  Projecte
13-*-21/05/12  Projecte
14-*-28/05/12  Projecte

Avaluació

 • Proves d’avaluació (40%, 2 proves)
 • Exercicis pràctics (20%)
 • Revisió de software (20%)
 • Lectura (20%)

Materials