Anàlisi, Síntesi i Processament del So I

Detalls

 • Grau en Música. Especialitat Sonologia. Bloc de Tecnologies Aplicades.
 • Dedicació: 3 ECTS (90 hores). 30 h lectives (15 sessions de 2 h), 60 de dedicació de l’estudiant.
 • Curs: 2011/2012, Segón quadrimestre. Dimarts de 11:00 a 13:00.
 • Professor: Emilia Gómez
 • Idioma: català, material en anglès.

Objectius

Aquest curs es centra en comprendre els fonaments teòrics de l’àudio digital i dels principals métodes per a l’anàlisi, síntesi i processament del so.

Continguts

 1. Anàlisi: introducció, mostreig, representació, anàlisi espectral.
 2. Síntesi: additiva, modulació, sostractiva, granular.
 3. Processament: filtrat digital, efectes digitals bàsics.

Metodologia

 • Format de les sessions (2 h/setmana): explicacions i propostes d’exercicis teòrics i pràctics.
 • Treball personal i en grup (mitja 4 h/setmana): exercicis teòrics i pràctics.
 • Materials: Programari: Audacity (+plugins), SonicVisualizer, PD, Reaktor.

Calendari

Setmana Activitats
01-*-14/02/12  Introducció
02-*-22/02/12  Mostreig. CAD.
03-*-28/02/12  La transformada de Fourier
04-*-06/03/12  Anàlisi espectral a curt terme
05-*-13/03/12  Síntesi additiva
06-*-20/03/12  Síntesi amb Modulació
07-*-27/03/12  Activitat d’avaluació
08-*-10/04/12  Introducció al filtres digitals
09-*-17/04/12  La transformada Z
10-*-24/04/12  Síntesi sostractiva
11-*-08/05/12  Síntesi granular
12-*-15/05/12  Efectes digitals bàsics
13-*-22/05/12  Transformacions sonores
14-*-29/05/12  Activitat d’avaluació

Avaluació

 • Exercicis escrits dels conceptes teòrics (2).
 • Entrega d’exercicis.

Materials

Blog de l’assignatura